038 – 206 8000

Privacy & Cookie statement

(Versie 23-05-2018)

Over Transferro B.V.

Transferro B.V. is een inkooporganisatie voor gereedschappen, ijzerwaren en bouwmaterialen ten behoeve van de aangesloten leden van de vereniging Transferro. Doel van Transferro B.V. is om inkoopvoordeel te behalen. Verder heeft Transferro B.V. zich als doel gesteld om de leden zoveel mogelijk te ontzorgen, voornamelijk op het gebied van afhandeling van de facturen en marketing.

Voor de verwerking van de facturen en marketingdoeleinden worden niet direct persoonsgegevens gebruikt, maar in sommige gevallen kan er in geval van bijvoorbeeld een éénmanszaak herleid worden naar een natuurlijk persoon.

Transferro b.v. is er bijzonder veel aan gelegen uw privacy te respecteren. Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit betreft o.a. privégegevens ofwel persoonsgegevens. Deze zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon. We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Met dit privacy statement willen we u graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als u onze websites Transferro, probin en PROVAK bezoekt en hoe wij trachten conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens uw privacy te beschermen.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Afhankelijk van de diensten en andere functionaliteiten verzamelen we o.a. de volgende gegevens van u:

 • Naam.
 • Bedrijfsgegevens.
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.
 • Gebruikersnaam.
 • Wachtwoord.
 • CV met motivatiebrief, opleidingsniveau, leeftijd, samenstelling huishouden, geslacht en geboortedatum.
 • Adresgegevens, telefoonnummer, IBAN nummer, Banknaam, BTW nummer, uittreksel KvK, kopie ID-kaart, email-adres ten behoeve van een account bij een afzonderlijke probin vestiging mbt webshop bestellingen.

Doel gebruik gegevens

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens  verwerken. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Transferro B.V. en wijst op dit privacy statement. We verwerken alleen de onderstaande noodzakelijke gegevens:

 • De mogelijkheid die we bieden via ons Transferro Portaal voor leden om orders te plaatsen ofwel de mogelijkheid die we bieden aan klanten van Probin om via de webshop te bestellen.
 • Om leden te kunnen informeren over gedane bestellingen en het verloop ervan.
 • Gegevens die u gebruikt voor het aanmaken van een webshop-account bij probin. Deze dienen ter info voor uitleveren van orders en de betaling ervan.
 • Uw E-mailadres bij vragen aan Transferro, probin of PROVAK, welke wij hanteren om uw vragen en/of klachten zo snel en goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen.
 • Voor het in behandeling nemen van uw CV bij sollicitatie.
 • Om leden, maar ook geïnteresseerden een elektronische nieuwsbrief te kunnen versturen.
  Bij elke nieuwsbrief bestaat er de mogelijkheid voor u zich af te melden voor deze betreffende nieuwsbrief.
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke klachten.
 • Om gegevens te verwerken bij deelname aan prijsvragen via de Probin of PROVAK Facebook accounts.
 • Om met de statistieken van uw bezoeken onze websites en uitingen op Social media te verbeteren.

 

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Transferro informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd. In deze gevallen heeft Transferro een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen. Transferro verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

 • Het leveren van de door u gevraagde diensten.
 • Betrekking tot pensioenen en verzuimbegeleiding.
 • Onderzoek naar klanttevredenheid.
 • Interne rapportage, statistische analyse, verbetering van producten en diensten.
 • Onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid.
 • Opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Transferro-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Transferro de gegevens verwerkt.

Cookies

Óók wij maken gebruik van cookies. Deze kleine tekstbestanden registreren gegevens van de bezoekers op onze website. Daarbij maken we gebruik van functionele cookies om de website optimaal te laten werken, maar tevens ook gebruik van analytische cookies. Deze analytische cookies stelt ons in staat het websitebezoek te meten; welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie men het liefst tot zich neemt. Door gebruik van Google Analytics kunnen we data genereren om inzicht te krijgen in de behoeften van onze website-bezoekers. En uiteraard onze website nóg meer te verbeteren voor u als bezoeker. Deze analytische cookies kunnen ons o.a. inzicht geven in:

 • Aantal bezoekers op onze website.
 • De duur van een bezoek aan de website te meten.
 • Het meten van interesse voor bepaalde (nieuws)items.

Gebruik besloten gedeelte website

Als u medewerker bent van een lidbedrijf van Transferro B.V., dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de Transferro website, ofwel het Portaal. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Transferro B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Ook voor bezoekers/klanten van de afzonderlijke probin vestigingen geldt dat de inloggegevens voor de betreffende webshop van de vestiging, de verantwoordelijkheid zijn van de betreffende ‘gebruiker’. Indien u als klant/bezoeker uw gegevens verliest, dient u per ommegaande contact op te nemen met de desbetreffende probin vestiging.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

De gegevens die u ons per mail heeft verstrekt om telefonisch contact met u op te kunnen opnemen, worden bewaard tot nadat het contact heeft plaatsgevonden. Transferro is daarin vrij om te bepalen tot wanneer dit geldt. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang wij het nodig achten uw gevraagde dienst te leveren. Tevens zal Transferro B.V. persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Uitzonderingen zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zoals bijvoorbeeld bij transacties, waarbij gegevens gedurende de fiscale termijn van 7 jaar worden bewaard.

Beveiliging persoonlijke gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van én ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om uw IP-adres en een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u dit ons melden door een e-mail te sturen aan: anja.vos@transferro.com
onder vermelding van Recht van verzet.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. U kunt bij kwetsbaarheden een e-mail sturen naar anja.vos@transferro.com onder vermelding van Meldpunt kwetsbaarheden.

Wijziging privacy statement

Transferro B.V. behoudt zich het recht voor haar huidige privacy- en cookiestatement te wijzigen. Met enige regelmaat zal ons privacybeleid worden getoetst en waar noodzakelijk, worden gewijzigd.
Ons meest recente versie van het privacybeleid is te allen tijde in te zien op onze website.

Onze contactgegevens

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met ons middels mail (anja.vos@transferro.com) of door een brief te sturen naar:

Transferro B.V.
T.a.v. Personeelszaken Privacybeleid
Lingenstraat 4
8028 PM Zwolle