038 – 206 8000

Hilde Speijer

Hilde is databeheerster bij Transferro en doet dit sinds 2016. Zij zorgt ervoor dat alle data van leveranciers op een eenduidige manier worden vertaald naar ons werksysteem. Hier ondervinden al onze leden profijt van.

Structuur in artikeldata
Hilde: ‘Wij werken in EZ-Base, een webbased platform waarbij vraag en aanbod in de gereedschappen- en ijzerwarenbranche samenkomen. De database heeft een representatief aanbod van de meest prominente leveranciers binnen de branche. Informatie als artikelgegevens staan hierin verwerkt en is op te vragen door onze leden. Het is van belang dat deze informatie correct en gestructureerd blijft, en daar zorg ik voor’.

Terug naar medewerkers

Loading...