038 – 206 8000

Heidy Poppe

Sinds de zomer van 2018 is Heidy bij Transferro managementassistent. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het managementteam. Ze verzorgt afspraken voor het MT en doet de voorbereiding en verslaglegging van leden-, bestuurs- en MT-vergaderingen. Heidy verzorgt tevens de ledenadministratie en de contracten. Bij afwezigheid van elk MT-lid is zij een direct aanspreekpunt. Heidy is een echte spil in de organisatie.

Terug naar medewerkers