038 – 206 8000

Bertus Kamphuis

Bertus werkt sinds 2008 weer bij Transferro. Na de verhuizing van Transferro naar Zwolle is hij korte tijd elders werkzaam geweest, maar al snel kwam hij gelukkig terug bij Transferro. Bertus is één van de logistieke medewerkers die zich bezig houdt met de verdeelorders.

De orders die binnenkomen verdeelt hij onder de leden en voorraad van Transferro. Bertus staat zoals we dat bij Transferro noemen aan de verdeeltafel. Voor zijn collega’s is Bertus het aanspreekpunt, hij begeleidt nieuwe medewerkers en meldt afwijkingen bij de afdeling Inkoop.

Terug naar medewerkers